vrijdag, 15 december 2017 12:22

Nieuws uit de ALV: Afscheid van 2 bestuursleden

Op 12 december werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het clubgebouw. De herkiesbaarheid van bestuursleden die er een periode van 3 jaar op hebben zitten is 1 van de items op de agenda. Dit jaar hebben de penningmeester Roel Robertus en bestuurslid Klaas Drost aangegeven zich niet meer herkiesbaar te willen stellen voor een volgende periode. Klaas Drost heeft 10 jaar in het bestuur gezeten en Roel Robertus is begonnen als vrijwilliger en maakte 9 jaar deel uit van het bestuur en heeft voor een groot gedeelte naast penningmeester ook de ledenadministratie van de skeelerclub gedaan. Josephine Haisma heeft de ledenadministratie al eerder overgenomen.  

De voorzitter Klaas-Jan Bijker sprak de mannen toe en bedankte hen voor hun inzet al die jaren. Een bloemetje en een enveloppe met inhoud werd overhandigd.

©2018 IJs- en skeelerclub Nijeveen